מנעול פרסה של קריפטונייט אוולושן לייט

האוולושן בגרסת לייט

מתאים להשמה בכיס של הרוכב