מנעול פרסה קריפטולוק סטנדרט

המנעול החזק בגרסה מוזלת

מתאים לסיטיבייקים